Arbetsmiljölagen speglar enligt Maria Steinberg 70-talets industrisamhälle.

– I dag arbetar 8 av 10 utanför industrin. Det gäller inte minst kvinnor som arbetar i människonära yrken.

Maria Steinberg analyserade lagens fördelar och brister vid ett seminarium i Stockholm ordnat av tankesmedjan Arena Idé.

Hon menar att Arbetsmiljölagen och hur den tillämpas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger ett bra skydd för arbetsolyckor, men inte för arbetssjukdomar som belastningsskador och psykisk ohälsa på grund av stress.

För några veckor sedan trädde dock föreskriften om psykisk ohälsa i arbetslivet i kraft.

– Det har jag väntat på i 35 år. Äntligen, säger Maria Steinberg.

Hon tycker att det är bra att föreskriften lyfter fram frågor som arbetsmängd, press på grund av flera arbetsmoment samtidigt, ohälsosam arbetsbelastning, återhämtning, kommunikation, delaktighet, bemanning samt återkoppling och prioritering.

Men denna föreskrift räcker inte menar hon.

– Arbetsmiljölagen ger byggnadsarbetare direkt stöd i åtta av tretton paragrafer. Dessutom har de en arbetsmiljöföreskrift som reglerar deras arbetsmiljö. Offentligt anställda har inte uttryckligt stöd i något av arbetsmiljölagens paragrafer. De saknar också en egen arbetsmiljöföreskrift.

Maria Steinberg tycker att politiker smiter undan sitt ansvar i politikerstyrda arbetsorganisationer.

– Det finns en rekommendation från Arbetsmiljöverket som heter ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor”. Varför kan inte den göras om till en föreskrift som tydligt talar om vilket ansvar politiker har för arbetsmiljön inom vård, skola och omsorg.

Hon tycker att Byggnads har varit väldigt duktiga på att använda Arbetsmiljölagen till att värna sin arbetsmiljö.

Samtidigt tycker hon att det är synd att skyddsombud inom kommuner och landsting inte är lika tuffa.

Det är enligt henne ett problem att så många i kommuner och landsting arbetar som visstidsanställda.

– Dels så är visstidare oftare rädda att klaga över dålig arbetsmiljö, och dels så är det så långa handläggningstider hos Arbetsmiljöverket att visstidarna ofta har hunnit sluta innan ett beslut om åtgärd har fattats.

Maria Steinberg vet inte hur lagen borde ändras för att bättre skydda visstidsanställda, men hon tycker att detta är ett viktigt problem som måste lösas.

Hon är docent i juridik vid Örebro universitet. Maria Steinberg har under 30 år också undervisat omkring 50 000 skyddsombud om arbetsmiljöfrågor.

Under denna tid har hon noterat att skyddsombuden är mer rädda jämfört med på 80-talet. Arbetsgivarna drar sig inte för att göra sig av med skyddsombud som anses vara för obekväma. Det har skapat tystare arbetsplatser.

– Skyddsombudens ställning behöver stärkas. Och facken borde vara bättre på att ställa upp för skyddsombuden. Deras insatser är minst lika viktiga som det som görs när det gäller mbl och löner, säger Maria Steinberg.