När jag var 22 år sökte jag ett jobb och blev kallad till intervju. I rummet, där intervjun skulle genomföras, satt fem män runt ett bord. De ställde frågor till mig som var helt normala för en intervjusituation av en arbetssökande som exempelvis varför jag sökt jobbet, vilken utbildning och erfarenhet jag hade med mera.

Sedan kom plötsligt frågan jag inte var beredd på. ”Planerar du att skaffa barn snart?” Jag minns att jag blev väldigt förvånad. Jag har tänkt på den situationen många gånger sedan dess. 

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att arbetsgivare ställer sådana frågor och särskilt om det svar den sökande ger senare också leder till att man inte får jobbet. Det hände exempelvis den föräldralediga ridinstruktören som 2013 blev uppringd av sin chef. Hon fick då frågan om hon skulle skaffa fler barn. Ridinstruktören svarade ja. Senare visade det sig att de övriga ridinstruktörerna själva fått berätta om sin kompetens, medan den föräldralediga kvinnan inte tillfrågats om detta. Senare omplacerades kvinnan av kommunen och flyttades till en bemanningspool inom förskola och skola, något som hon saknar erfarenhet av.

Kommunen menar att det var viktigt med kompetens och utbildning inom unghästar, något som den föräldralediga kvinnan har stor erfarenhet av. Detta hade arbetsgivaren också fått veta om han eller hon ställt frågor kring kvinnans kompetens och utbildning, men det gjordes aldrig.

Kommunal anser därför att kommunen missgynnat kvinnan och stämmer kommunen i Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet och föräldraledighetslagen. Totalt begär Kommunal ett skadestånd på 360   000 kronor för detta. När denna ledare skrivs är det inte avgjort hur det gick i AD.

Någon läsare av denna ledare undrar kanske hur det gick för mig med jobbet. Jag fick det inte och jag hade heller inte velat ha det. Att arbeta hos en arbetsgivare med den människosynen hade förmodligen inte passat mig. Jag har däremot senare i livet träffat flera arbetsgivare som varit positiva till föräldraledighet och graviditet, vilket naturligtvis borde vara en självklarhet.

Illustration: Magnus Bard