– Att det är ett strukturellt problem, det finns inte, säger Eva Eriksson, verksamhetschef för skadereglering av arbetsskador på Afa.

Hur ser er målsättning ut när det gäller servicen till de skadade?

– Inom en månad ska vi fatta beslut om ersättning eller avslag i 70 procent av alla nya ärenden och det målet når vi, säger Eva Eriksson.

 

LÄS OCKSÅ: Krångligt att få rätt mot Afa

 

Ärenden som tar längre tid kan enligt Afa exempelvis vara fall där det medicinska sambandet är svårt att bevisa.

Generellt tycker ni att handläggningen fungerar bra?

– Ja, det gör vi, säger Eva Eriksson och påpekar att Afa Försäkring fick in totalt 86 000 nya arbetsskadeärenden under 2015. Av dem begär 1 300 omprövning. Ungefär 200 hör av sig till bolagets klagomålsansvariga varje år. 

De som får vänta allra längst på pengar är de som söker ersättning för förlorad inkomst. Det handlar om människor som skadats svårt och kanske aldrig mer kan arbeta. Enligt Afa tar det tid att utreda vad lönen skulle ha varit om person­en hade arbetat istället för att ha varit sjuk.

– Allt ska verifieras. Kunden brukar lämna in statistik från sitt fack men vi tittar inte på kollektivet utan på det enskilda fallet, säger Eva Eriksson.

Men det är inte bara de här fallen som de skadade tycker är krångliga. Vi har pratat med en man som råkade ut för ett olycksfall och det tog två år och tre överklaganden innan han fick rätt.

– Vi kan ha misslyckats i enskilda ärenden, absolut det förekommer. 

Vi möter skadade som tycker det är väldigt krångligt och nedslitande att söka ersättning. Känner ni igen den bilden?

–  Inte på totalen, den bilden har vi inte. Vi har en hög kundnöjdhet, men självklart är de som får avslag mest missnöjda.

Fackets juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd är kritiska till handläggningstiderna. De har exempel på ärenden som tagit fyra, fem år.

– I det enskilda fallet finns det absolut kunder som har fått vänta alldeles för länge. Men generellt tycker vi inte det tar för lång tid med tanke på komplexiteten i de utredningar som måste göras, säger Eva Eriksson.

De konsulter och företag som hjälper skadade att söka ersättning, tycker Afa bara försvårar handläggningen. Vissa konsulter begär att all kommunikation ska gå brevledes när Afa vill kunna prata direkt med den skadade eller ombudet i telefon. Att det uppstått en marknad för konsulter tycker Afa inte är ett tecken på att försäkringsbolaget misslyckats på något sätt. 

Kan det tyda på att många tycker det här är svårt?

– Det händer ju i många branscher där det finns profitörer som vill tjäna pengar, säger presschefen Caroline Rylander. 

I det enskilda fallet ska Afa informera om handläggningen. Men för försäkringen generellt ligger det största informationsansvaret på arbetsgivare och fack, påpekar Afa.  

Skulle det gå att göra systemet enklare?

– Det är upp till arbetsmarknadens parter, regering och riksdag om de ändrar regel­systemet och villkoren, säger Eva Eriksson.