Bakgrunden är att räddningstjänsten i Sveriges andra stad måste spara 12 miljoner kronor.

Kommunalarbetaren skrev om brandbåten Göte II i februari. Arbetsgivarna vill ha kvar möjligheterna som en brandbåt ger, men tittar i stället på om andra aktörer kan stå för själva båten, exempelvis hamnen, sjöräddningen eller Sjöfartsverket.

Bör inte Nordens största hamn ha en egen brandbåt?

– Vi måste ha en båtförmåga så att vi kan ta oss ut till öarna, men det är inte säkert att vi ska äga båten själv. Båten vi har räcker inte till, är den uppe på land har vi ju ingen båt alls. Alternativet är att köpa fler båtar, det skulle bli väldigt dyrt för oss, säger Ingrid Andreae (S), ordförande för räddningstjänstens förbundsstyrelse, som samtidigt betonar att det definitiva beslutet om båten ännu inte är fattat.

Kommunals huvudkritik mot det nya förslaget är annars att det innebär en neddragning av operativa brandmän. Arbetsgivarna vill flytta en stegbil från Mölndals brandstation, en besparing som motsvarar fem heltidsanställda årsarbetare. Den besparingen kommer man att lösa med naturliga avgångar.

– Vi ska inte dra ned på den operativa förmågan så att vi blir en sämre räddningstjänst. Vi är Nordens starkaste räddningstjänst, men behöver hela tiden se över verksamheten för att se var vi kan förändra och bli bättre, säger Ingrid Andreae.

Hon pekar också på ett utökat samarbete med övriga räddningstjänster.

Kommunals sektionsordförande är Per-Albin Halldin. Han utesluter inte att besparingen kan drabba tredje man.

Vad skulle ni vilja spara på i stället?

– Det är jättesvårt att svara på, det är det vi vill att de ska titta på, säger han.

Kommunal har inte några medlemmar i den deltidsstyrka i Mölnlycke som nu riskerar att helt försvinna.

Formellt beslut om förändringarna fattas den 14 juni.