Motala kommun har nyligen valt att upphäva avtalet med Ugglans hemhjälp AB. Enligt kommunen ska anställda rapporterat såväl dåliga arbetsförhållanden som brister i bemötande gentemot vårdtagare.

Anna Danielsbacka, vd för Ugglans hemtjänst är kritisk mot kommunens beslut som hon menar kom utan förvarning. Företaget tänker nu stämma kommunen för olovlig hävning av avtal.

Ugglans Hemhjälp har flera pågående och avslutade rättstvister i andra kommuner, i samtliga fall på grund av brutna avtal efter rapporterade missförhållanden. Företaget har också förlorat rätten att utföra vårdinsatser i flera kommuner, exempelvis Habo, Borås och Sunne. I andra kommuner som Eksjö, Gislaved, Osby och Värnamo bedriver företaget fortfarande verksamhet. Detta framkommer av en granskning i Östgöta Correspondenten.