– Arbetsgivaren vill inte kännas vid det, säger han.

Vad beror skillnaderna på?

– Det beror på att manligt dominerade yrken värderas högre. Om man skulle göra en arbetsvärdering så skulle man utgå från utbildning, vilka krav i arbetet de har och ansvar. Då är det inte rimligt att en undersköterska tjänar så mycket mindre.

Kan man tolka siffrorna som att männen tar pengarna?

– Nej, jag tror att det snarare handlar om löneglidning. Att det sitter i strukturerna, att när man går en kurs, tar på sig mer avancerade arbetsuppgifter får man lite mer i lön. Men när kvinnor gör det så sker det inte. Vi behöver nya löne­avtal.

 

LÄS OCKSÅ: Männen får pengarna

 

Garanterar ett nytt lönesystem rättvisa löner?

– Vi vill skapa ett löneavtal där Kommunal förhandlar vilka lönekriterier som ska gälla, så att våra medlemmar ser en koppling mellan hur de kan påverka sin lön och vilken lön de har. När man yrkesutvecklar sig och tar på sig mer avancerade arbetsuppgifter så ska det ge löneutveckling. 

Måste männen stå tillbaka?

– Vår ambition är att det centrala löne­avtalet ska reglera det som industrin förhandlat fram och det ska fördelas på alla och utöver det vill vi ha 400 kronor extra. Det innebär inte att någon behöver stå tillbaka.

 

LÄS OCKSÅ: SKL avfärdar skillnaderna

 

Hur ska Kommunal klara att komma ikapp industrin när det inte ens går i det egna förbundet?

– Jag är övertygad om att det går i det egna förbundet. Problemet är att så länge kollektivavtalet ger arbetsgivaren rätt att fritt disponera löneökningar så blir det så här. Men det vi vill är att rikta pengar till undersköterskor tills de är i kapp industriarbetare och så vill vi ha ett nytt lönesystem.