– Många hotar med att säga upp sig och jag tror att de menar allvar. Jag ser allvarligt på om det skulle bli så för vi har för få vikarier, säger huvudskyddsombudet Mia Olofsson.

Hon berättar att det är tio år sedan som många mindre hemtjänstgrupper flyttade ihop i gemensamma lokaler. Men under åren har personalen blivit allt fler och vuxit ur sina lokaler. Mia Olofsson sade upp sig av den orsaken men jobbar numera i bemanningspoolen.

Hon säger att arbetsuppgifter, till exempel rapportering, blir lidande av att det är för mycket folk i lokalen.

– Det är för många kockar i samma soppa.

I höstas gjorde Mia Olofsson en anmälan av arbetsmiljön, så kallad 6.6a. Då fick hon gehör på att minska grupperna men i stället uppstod nya problem.

– Då tog de bort vår matsal så nu har vi ingenstans att sitta och äta längre. Vi får sitta och äta där andra sitter och rapporterar och jobbar. Det blir svårt att koppla av eller prata om annat än jobb under rasten.

Nu har hon gjort en ny anmälan och kräver att lokalerna fördelas bättre.

Samtidigt finns andra problem som ytterligare förvärrar situationen i hemtjänsten.

– För att få sin önskade sysselsättningsgrad krävs att man jobbar fler dagar än avtalet säger eller delade turer. Alla felbokningar som cheferna gör kostar pengar. Om en har semester kan det vara tre vikarier bokade för den personen. Telefoner räcker inte till alla och får jag ingen telefon så kommer jag inte in till vårdtagarna så då är det inte lätt att jobba. Och sjukskrivningarna kostar mest. För man orkar inte gå till jobbet.

Roine Olsson (S) är ordförande i omsorgsnämnden. Han menar att lokalerna är en chefsfråga men han säger att Kommunal har satt i system att göra 6.6a-anmälningar.

– Jag lägger mig inte i hur man sitter utan det är ju om man behöver mer pengar till hyror som det blir en politisk fråga. Det har inte varit uppe.

Samtidigt säger han att det pågår ett arbete att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, vilken kan leda till att det blir färre personer i kommunal hemtjänst.

– Vi kan inte dra på oss några extra kostnader för LOV ska ju betalas. Ska man hyra lokaler så sitter vi fast i de kontrakten. Vi har inga tomma lokaler.

Roine Olsson håller med skyddsombudet om att det är ett problem att cheferna dubbelbokar personal. Han säger att det pågår ett arbete där organisationen ses över.

Äldreomsorgens verksamhetschef André Jönsson säger att anledningen till att det saknas rum är att man valde att skapa fler mindre grupper på grund av dålig psykosocial arbetsmiljö.

– En grupp sitter i fikarummet. Men det har blivit ett störningsmoment så det är inte hållbart. Vi får ta andra verksamheters rum i anspråk. Vi ska frigöra ett rum i närtid så att det återgår till fikarum.

6.6a

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.