Medlemmarna i Kommunal är ryggraden i vår gemensamma välfärd. Samtidigt är de den mest utsatta gruppen på arbetsmarknaden. Det visar sig bland annat genom höga och ökande sjukskrivningstal. Deltidstjänster, låg lön och näst intill obefintliga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen hör till vardagen.

Det är fullständigt oacceptabelt. Kommunals viktigaste uppdrag är att förbättra medlemmarnas situation. Vägen dit går främst genom ökat fackligt inflytande på arbetsplatserna. Det är en väg som förbundet redan har beslutat att gå och en utveckling som jag vill leda.

 

DEBATT: ”Välj inte en ombudsman!”

 

Det är Gräsrots-Kommunal vi ska bygga på. Vi ska driva fackliga frågor med medlemmarna i fokus. Ja, med medlemmarna i fronten. Tillsammans ska vi intensifiera arbetet med att bli en proffsig organisation som erbjuder fackligt stöd på jobbet, moderna stödfunktioner och väl dokumenterade metoder för att bli ännu fler. Vi måste bli bättre på att lyssna in medlemmarnas vilja. Inte bara när det är kongress. Framför allt måste vi bli bättre på att stödja medlemmarna genom fackligt arbete på själva arbetsplatserna och genom att öka engagemanget bland medlemmar och möjliga medlemmar för att själv driva sina frågor.

Lönefrågan är helt central. Undersköterskesatsningen som Kommunal just nu driver i avtalsrörelsen är en viktig murbräcka. Men den är bara första steget i en lång vandring. I dag handlar de stora löneskillnaderna mellan män och kvinnor om att olika branscher och yrken värderas olika. Inte beroende på tyngd i arbetet, krav på utbildning eller hur svårt arbetet är att utföra. Utan beroende på om det är ett mansdominerat eller kvinnodominerat jobb.

Så kan vi inte ha det. LO misslyckades tyvärr med att skapa samordning runt detta. Men Kommunal känner ett stort stöd från den breda allmänheten. Mitt besked är att vi ska ta den här kampen och att vi ska lyckas. Det är 2016, diskriminering av kvinnor när det gäller löner och arbetsvillkor kan och får inte fortsätta. Medlemmarna måste få större inflytande över allt från arbetskläder till scheman och löner.

Den kulturella krisen i Kommunal då? Vi ska använda krisen för att lyfta Kommunal. Vi är en organisation som länge har varit på rätt väg, men som tyvärr har försummat att ta itu med skeletten i garderoben. Det är det slut med nu. Efter Aftonbladets granskning går Kommunal igenom en lika tuff som nödvändig moderniserings- och demokratiseringsprocess. Den känner jag, med min erfarenhet och kännedom om organisationen, att jag har goda förutsättningar att driva.

 

DEBATT: Är det Tobias Baudin vi vill ha?

 

Nu måste vi se framåt och fokusera på vårt fackliga kärnuppdrag. Att förbättra löner och arbetsvillkor för över en halv miljon välfärdsarbetare vars vardag ofta är oerhört tuff – trots att de är livsviktiga för det svenska samhällsbygget.

Bättre villkor åt välfärdsarbetarna innebär en bättre välfärd. Därför kommer vi att vinna fackliga segrar. Jag är barnskötare, och fackets möjligheter att påverka för medlemmarnas bästa har varit min främsta drivkraft genom hela livet. Det vill jag nu fortsätta att göra på en ny nivå.

Jag har tackat ja till nominering till ordförandeposten eftersom jag anser att det finns en viktig poäng i att Nordens största fackförbund bestående av så många kvinnor, leds av en kvinna.

 

Tina Dahlström