I höstas kunde Kommunals medlemmar nominera personer till Kommunalarnas pris. Nu har sex personer valts ut och fram till den 5 april kan du som är medlem i Kommunal rösta på den som du tycker ska vinna här.

De sex nominerade är:

 Cecilia Green, vårdare inom LSS
 Hans Schakonat, arbetar med personer som har funktionsnedsättningar
• Heikki Pohjolainen, vårdare på gruppboende
• Marcus Lindgren, fritidsledare
• Mona Lembke, barnskötare på skola
• Tobias Möller, arbetar på gruppbostad