Sedan Aftonbladet avslöjade skandalerna inom Kommunal har trycket på förbundets medlemscenter varit så stort att medlemmar inte har kunnat komma fram på telefon. Många har skrivit på Kommunals Facebooksida att de försökt nå förbundet upprepade gånger men inte ens hamnat i telefonkö utan uppmanats att ringa senare. En av dem är Jennie Nordström. Hon är föräldraledig och behövde få tag på Kommunal för att anmäla det så att hon kunde få lägre avgift.

– Jag ringde dem 40 gånger under en månads period och försökte under alla möjliga tider, men jag kom bara till att trycka in personnumret och då fick jag bara höra att jag skulle återkomma senare och sen bröts det, berättar Jennie Nordström.

Hon försökte även höra av sig till Kommunal genom att skicka mejl, men fick ingen respons då heller. Först när hon skrev på Kommunals Facebook blev hon kontaktad och fick hjälp.

– Det var jättefrustrerande. Och man har ju varit lite tveksam till facket överlag efter allt som hänt, så det kändes som att det bara byggde på det negativa. Jag var jättenära att gå ur för jag kände att det funkar inte, man får ju inte tag på dem. Men när jag väl blev kontaktad fick jag bra hjälp, säger Jennie Nordström.

Kommunalarbetaren provade att ringa medlemscenter flera gånger förra veckan, på olika tider. Det var inga problem med att komma fram, men väntetiden var mellan 20-30 minuter varje gång.

Hanna Stenholm är chef för Kommunals medlemsadministrativa enhet. Hon säger att de sedan januari har haft ett väldigt hårt tryck på medlemscenter och därmed haft svårt att hinna med alla samtal.

– Det är många medlemmar som vill komma i kontakt med oss och då hinner vi inte svara helt enkelt. Även om vi ser nu att det har minskat litegrann så kommer det vara ett fortsatt högt tryck på medlemscentren, säger Hanna Stenholm.

Hon säger att Kommunal därför gör sitt bästa för att besvara frågor från medlemmar i andra kanaler, exempelvis sociala medier. Kommunal tittar även på att hitta nya lösningar för hur medlemmarna ska kunna kontakta förbundet.

– Vi tittar på hur vi kan göra det lite smartare så att man inte ska behöva sitta så länge i telefon utan lättare kan komma i kontakt med oss. Vi håller på att utarbeta det nu, säger Hanna Stenholm.

Kan ni inte anställa fler om det är så högt tryck att ni inte hinner med?

– Det är ju inte så att man bara kan gå ut och anställa och ta in massor av människor utan det är ju en viss kompetens som krävs, säger Hanna Stenholm.

Det verkar som att man får hjälp snabbare om man skriver argt på er Facebooksida. Är det rättvist mot de som inte kommer på den tanken utan bara försöker den vanliga vägen?

– Jag förstår inte riktigt frågan. Huvudsaken är ju att medlemmarna får hjälp. Det är otroligt beklagligt att man söker oss under lång tid och inte får svar. Det är därför vi tittar över andra sätt att få kontakt med oss och försöker finnas i fler kanaler.