2014 skrev KA om att det är stor brist på utbildad personal i trädgårdsbranschen, exempelvis inom skötsel av kyrkogårdar, bostadsområden och offentliga parker. För att möta en del av behovet upphandlade Arbetsförmedlingen utbildningar inom gröna näringar runt om i landet. Det gäller exempelvis trädgårdsanläggare, trädgårdsarbetare, växtodlare, djurskötare och skogsarbet­are. Utbildningarna riktar sig till arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Så hur har det gått?

 

LÄS OCKSÅ: Bra att veta för dig som vill plugga

 

Maria Nivåker är sakområdesansvarig inom upphandlade arbetsmarknadsutbildningar och tjänster på Arbetsförmedlingen.

– Det har varit ganska trögt tyvärr. Här i Skåne har vi kommit igång med trädgårdsutbildning. Vi har mycket samarbete med branschen här och de säger ju att det finns ett jättebehov.

Trädgårdsbranschen låter ofta bli att annonsera jobb på Arbetsförmedlingen eftersom de får för många irrelevanta ansökningar.

– I vår barometer har vi inte sett att det är ett bristyrke för det kommer inte in annonser om lediga jobb.

Maria Nivåker säger att Arbetsförmedlingen har haft svårt att hitta deltagare till de gröna utbildningarna. Undantaget är trädgårdsutbildningar i södra Sverige, där har branschen tydligare uttryckt behovet.

– Jag tror att det handlar mycket om att behovet har kommit ganska snabbt. När vi startade upp utbildningen här i Skåne för ett år sedan var det nästan inga platser utannons­erade på platsbanken. Uppåt i landet har Arbetsförmedlingen inte fått signaler från branschen att man har problem på samma sätt som vi får här. Sedan är det inte alla som vet att vi har startat arbetsmarknadsutbildningar.

Hvilan utbildning har trädgårdsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Skåne och Stockholm. Utbildningen är 40 veckor. I december blev 29 personer färdiga i Skåne och 14 i Stockholm. I februari hade hälften av dessa fått jobb, säger Hvilans vd Elisabeth Broberg Lewén. De flesta jobbar med skötsel och underhåll för kommuner eller Svenska kyrkan. Man väljer inriktning skötsel eller odling och får kompetens för att ta yrkesbevis, en certifiering som används i branschen. 

Just nu går cirka 200 personer i landet någon av trädgårdsutbildningarna genom Arbetsförmedlingen.