Till hösten skulle Arbetsmiljöverket ha startat ett stort tillsynsprojekt av personlig assistans-branschen, som sedan var tänkt att pågå till slutet på 2017. Anledningen var att det är en bransch där det finns stora arbetsmiljörisker. Men för bara någon vecka sedan stod det klart att tillsynsprojektet skjuts upp. Anledningen är flera stora regeringsuppdrag som slukar för mycket resurser.

– Vi har fått 33 nya uppdrag från regeringen så vi måste prioritera hårt 2016. Arbetsmiljöverket har det ”på vänt” skulle jag vilja säga, vi kommer att ta upp det här nationella projektet igen lite längre fram eftersom vi det att det är en bransch som vi behöver titta till, säger Lena Lindskog, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöverket.

Det finns dock inget datum för när tillsynsprojektet av personlig assistans kan bli av.

En anledning till att resurserna inte räckte till är att flera av de stora nationella tillsynsprojekten rör vård och omsorg.

– Det är delvis samma inspektörer som skulle ha jobbat med tillsynen av personlig assistans. Vi måste vara säkra på att vi använder våra resurser på ett så bra sätt som möjligt. Det blev helt enkelt svårt att bemanna upp, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för flera nationella tillsynsprojekt.

Kommunal är kritiskt till att det inte blir någon tillsyn av arbetsmiljön inom personlig assistans.

– Arbetsmiljösituationen är och har alltid varit väldigt utsatt inom den här verksamheten. Vi får indikationer på att de anmälningar som görs bara är toppen på ett isberg. Mörkertalet är enormt, i och med att du har den här maktrelationen och rädslan för att anmäla eftersom du då kan bli av med jobbet. Det finns ingen annan bransch som är så utsatt, säger Marie Boström, ombudsman på Kommunal.