Det är personalutskottet i Västra Götalandsregionen som väljer att satsa 3,5 miljoner på en förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor, barnsköterskor och skötare inom psykiatrin. Introduktionen riktar sig till 60 studenter från vård- och omsorgsprogrammet som avslutat sina studier till sommaren. Redan i höst drar nämligen yrkesintroduktionen igång som innehåller såväl teoretisk som praktisk utbildning och handledning. Förhoppningen är att satsningen ska ge nyutbildade goda förutsättningar att snabbt växa in i yrkesrollen.

Lars-Göran Baatz, Kommunals avdelningsordförande för Psykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är odelat positiv till beslutet. 

– Det har varit tal om detta länge men jag visste faktiskt inte att det hade klubbats igenom redan. Vi driver alltid de här frågorna och tycker att det är en väldigt bra satsning. Det är viktigt att det satsas på just den här gruppen. Det behövs inte minst för att se till att de nyutexaminerade också stannar i yrket, säger han.