I slutet på januari presenterade Kommunal sin åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som uppdagades i skandalerna kring förbundet. Hittills har Kommunal bytt ut ledningen i handelsbolaget Lyran, stängt restaurang Metropol Palais och antagit en mer restriktiv alkoholpolicy. I april kommer fler resultat presenteras. Den kanske största förändringen är att stadgeutredningen kommer att föreslå för förbundsstyrelsen att rollen som förbundskassör försvinner.

– Vi hade tankar kring det redan innan. Förslagen är att man tar bort kassörsrollen och har ekonomiansvaret på en professionell person. Det är en jättestor förändring, eftersom vi har haft det som vi har haft det i så många år, säger Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande.

Kommunal har menat att en del av skandalerna har handlat om att förbundskassören Anders Bergström hade för mycket makt och att det delvis låg i uppdraget, och det förändras alltså nu. Så är det redan i många andra fackförbund – att den typen av uppgifter som Bergström hade ligger på en ekonomichef eller liknande. Förbundsledningen ska dock fortsättningsvis bestå av fyra personer – men den tredje vice ordföranden blir inte längre förbundskassör. Beslut om det blir som utredningen föreslår fattas av kongressen i slutet på maj.

I slutet av april kommer visselblåsarfunktionen också vara på plats. Per Holmström vill inte berätta än hur det kommer fungera praktiskt.

– Det har varit ett stort arbete kring det, så att vi kan säkerställa anonymiteten för den som hör av sig och hur man tar hand om det som kommer. Man ska inte på något sätt känna sig osäker för att höra av sig dit, säger Per Holmström.

I april kommer också ett förslag på ny policy för hur Kommunals lägenheter fördelas.

– Det handlar om vem som ska få lägenheter och hur vi ska styra det. Vi vill att det ska komma ombudsmän från hela landet som kan jobba här och hur den hanteringen ska se ut kommer vi ha förslag på i april för att förbundsstyrelsen ska kunna fatta beslut, säger Per Holmström.

Kommer det några förändringar som innebär att man inte får bo kvar i lägenheterna efter att man slutat på Kommunal?

– Det är en av de saker vi tittar på. Man kan avtala bort besittningsrätten men det är regler kring det också. Jag vågar inte svara på om det kommer bli så.

Däremot är det stopp för att lämna ut lägenheter till politiker och andra utomstående som inte har med Kommunal att göra. Om det innebär att Kommunal helt kommer att sluta ha extern förmedling eller införa ett kösystem, är oklart.  

De delar som rör hur Kommunals fastighetsinnehav ser ut och förvaltas kommer att dröja längre innan det kommer förslag på förändringar.

– Kommunal har växt när det gäller fastighetsinnehav. Då kan vi känna att vår kostym för att hantera det inte har matchat hur mycket kapital vi har i fastigheter. Det är en bra investering men då måste man ha en organisation som klarar av det. Det arbetet kommer vi att få fortsätta med efter halvårsskiftet.

Per Holmström tycker att arbetet med åtgärdsplanen går bra.

– Det går jättebra. Vissa saker kan vi jobba hårdare med och på plats direkt, som alkoholpolicyn, och annat måste beslutas av förbundsstyrelse och sedermera kongress eftersom vi är en demokratisk organisation. Men sedan januari och fram till kongressen är det här för väldigt många på förbundskontoret en stor del av arbetet.