Enligt samma undersökning har åtta av tio bland medlemmarna tagit del av rapporteringen kring Kommunal. Bland de förtroendevalda är det nio av tio som följt med i rapporteringen.

Av dem som trots allt känner till åtgärdsplanen är 66 procent av medlemmarna och åttio procent av de förtroendevalda positivt inställda till förändringarna.

 

Kommunals åtgärdsplan

• Inventering av brister, genom bland annat intervjuer med nyckelpersoner.

• En permanent visselblåsarfunktion, ett system för anmälningar om missförhållanden, inrättas senast i april.

• Förändringar i och av Lyran, redan avklarat i och med att ny styrelse tillsatts och restaurang Metropol Palais har stängt.

• En gyllene regel införd. ”Vi ska alltid kunna se medlemmarna i ögonen och försvara att det vi gör är bra för medlemmarna”, lyder regeln.

• Översyn av Kommunals policyer med fokus på alkohol, resor, lägenheter, representation och gåvor. Alkoholpolicyn är redan förändrad och är nu mer restriktiv. Efterlevnaden av förhållningsreglerna ska säkras genom en funktion för internrevision och ens stärkt roll för förtroendevalda revisorer.

• Översyn av Kommunals struktur för fastighetsinnehav. Förslag i april, beslut i samband med kongressen i maj-juni.

• Mer professionell organisation. Tydlig gränsdragning mellan Kommunals förtroendevalda och experter ska uppnås. En arbetsgrupp ska tillsättas.

• Den pågående stadgeutredningen får i uppdrag att göra en översyn av förbundskassörens roll och de fallskärmar som förbundsledningen har avtal om.