De jobbar med det viktigaste vi har: människorna i det här landet. Och de gör det till låga löner. Ofta jobbar de också deltid för att samtidigt kunna ta hand om sina egna barn. Det gör att deras inkomster blir ännu lägre.

Att kvinnor tjänar sämre än män trots att de gör samma jobb handlar om värderingar. Samhället värderar kvinnor och kvinnojobb sämre än män och mäns jobb. Men nu är det 2016 och hög tid att ändra på detta. Ditt kön ska inte avgöra din lön.

Siffror visar också att kvinnor fortfarande tar det mesta av vabben och den största delen av föräldraledigheten. Kvinnorna mår också sämre än männen. Fler har problem med sin hälsa. De känner sig oftare stressade och har problem med sömnen. Och det handlar förstås om att kraven på kvinnor är högre än kraven på män. Samtidigt har de tuffare villkor, lägre lön och tar större ansvar för familjen. Det är klart att det känns i kroppen.

Att dela lika på vabben och föräldraledigheten är därför viktigt inte bara för kvinnorna utan också för männen. Att vara tillsammamms med sitt barn när det är litet eller sjukt innebär att man som förälder skapar en livslång nära relation till sitt barn. Det är viktigt för jämställdheten och därmed för både kvinnor och män. Det finns också undersökningar som visar att förhållanden där man lever jämställt håller längre än förhållanden där det är på annat sätt.

I dag är det internationella kvinnodagen och det är såklart viktigt att uppmärksamma kvinnor extra mycket denna dag, men ännu bättre vore det om vi uppmärksammade de skillnader som finns mellan kvinnors och mäns livsvillkor och hälsa i alla länder varje dag året om. Det skulle ge oss större möjligheter att skapa rättvisa villkor för kvinnor världen över. Det är dags för det nu.