LÄS OCKSÅ: Hot och våld vardag i hemtjänsten

 

”I hemtjänsten har jag upplevt att människor kan vara hotfulla. Att de är hatiska mot att vi gör intrång i deras hem för det är kränkande för en del att få hjälp. Om man jobbar med fyllgubbar kan de vara hotfulla, gapa och skrika, man är en ’jävla hora’. En man kunde slåss om man gick för nära. Han slutade slå mig för att jag gav honom en puss på pannan om jag fick hjälpa honom. 

Man är väldigt utsatt när man jobbar. Man ska tänka på vad man säger, hur man beter sig och hela situationen är kränkande för den man hjälper. Jag tror att det är därför det händer. Utländsk härkomst spelar också in. Jag ser svensk ut så jag har inte blivit utsatt på grund av min härkomst. 

Ibland åker man ensam till vårdtagare på grund av personalbrist fast man ska vara två. 

Jag tycker att arbetsgivare försöker tysta ned det för jag tror inte de vet hur de ska göra. Man skickar ofta den som vårdtagaren är mest trygg med. ’Vi skickar Gunilla dit för hon klarar av det’. Men om hon är sjuk, ska någon annan åka dit och få stryk? Man ska inte bli utsatt för hot och våld.”