SVAR: Den allmänna pensionen, det vill säga inkomst- och premiepension, kan du ta ut samtidigt som du arbetar.

Vad gäller tjänstepens­ionen beror det på vilket avtal du omfattas av. I många avtal kan man bara ta ut pension i pensi­oneringssyfte. Ta kontakt med ditt lokala fack för att höra vad som gäller för dig!

Om du både arbetar och tar ut pension är det bland annat viktigt att du tänker på skatteeffekter, hur det påverkar din a-kassa om du skulle bli arbetslös och hur mycket din pension påverkas av att du tar ut den tidigt.

Anne-Maria Carlsgård,
ombudsman på Kommunal