Vad gör du där?

– Facken inom LO, TCO och Saco har möjlighet att skicka praktikanter till det gemensamma Brysselkontoret. Den här gången var det LO:s tur. Jag sökte, blev föreslagen av Kommunal och ska nu vara här i tre månader för att lära mig mer om EU och de fackliga frågor informationskontoret bevakar.

Hur ser dina dagar ut?

– Jag får följa arbetet i aktuella frågor och rapportera hem till Kommunal det som kan vara av intresse för oss. En stor del av tiden hänger jag i EU-parlamentet.

Är det några särskilda frågor du bevakar?

– Jag följer vad som händer på det stora hela. Men som ombudsman i Kommunal arbetar jag med frågor kring personlig assistans och hushållsnära tjänster. Av personligt intresse ska jag särskilt bevaka frågor kring detta på EU-nivå.

Är det något aktuellt som händer i dessa frågor?

– I EU talas det om Domestic Workers, det är en gigantiskt stor yrkesgrupp som är väldigt utsatt. Det hänger samman med migrationsfrågor som är väldigt heta i EU nu. Jag försöker fördjupa mig i EU-debatten kring detta.

Har du familjen med dig till Bryssel?

– Nej, den är kvar i Sverige. Jag ska resa hem en helg i månaden.

Hur känns det att praktisera på Brysselkontoret?

– Det är en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling. Nu får jag också chans att pröva att bo utomlands. Jag tycker att det är spännande. Det är så många beslut som fattas i EU som påverkar oss i Sverige. Jag kommer att ha stor nytta av den här erfarenheten när jag är tillbaks i arbetet på Kommunal i april.