Den nya heltidsmodellen kommer att införas under våren inom vård och omsorg i Umeå kommun. Förhandlingarna har pågått under hela hösten men det förslag som Umeå kommun lagt fram säger Kommunal nej till. Alejandro Caviedes menar att Kommunal kräver rätt till heltid, men utan försämrad arbetsmiljö.

– Det är typiskt att kvinnors rätt till heltid ständigt villkoras. Inom mansdominerade branscher finns den rättigheten samtidigt som arbetsmiljön är god. Men Umeå kommun vill att våra medlemmar ska behöva välja, säger han. 

Alejandro Caviedes listar flera problem med Umeå kommuns heltidsmodell. Bland annat säger han att arbete varannan helg riskerar att bli normen när heltid införs. Schemaläggningen kommer också att centraliseras så att personalen får mindre inflytande över sitt schema. Andra försämringar handlar om att personalen kan bli tvungen att resa mellan olika arbetsplatser. Speciellt kritisk är Alejandro Caviedes till att förändringarna införs utan en ökad budget. 

– Om våra medlemmar ska vara tvungna att åka mellan olika arbetsplatser krävs också resurser till det. Som att personalen ska få ersättning för restid och inskolning på den nya arbetsplatsen. Utan ökade resurser kommer de här kraven inte att mötas.

 

LÄS OCKSÅ: Heltid – men till vilket pris?

 

Eva Bascom är processledare för införandet av heltidmodellen. Hon håller inte med om att rätten till heltid villkoras med en sämre arbetsmiljö.  

– Att fler helgtjänstgöringar skulle innebära en försämrad arbetsmiljö håller jag inte med om. Vi kommer att förkorta arbetspassen så att det inte blir så långa arbetsdagar. Det främjar hälsan hos personalen. Arbetsdagen ska inte vara mer än 8 timmar, säger hon.

Hur blir det med de delade turerna?

– De kommer inte att försvinna direkt, men jag kan garantera att de kommer att minska. 

Men Alejandro Caviedes är kritisk till påståendet.

– Att de delade turerna ska minska står redan i det kollektivavtal vi har nu, så det är ingen förbättring. Det skulle förvåna mig om de delade turerna minskar med den nya modellen, säger han. 

Trots att Kommunal sagt nej till Umeå kommuns heltidsmodell så kommer den att införas under våren. Men Kommunal kommer fortsätta att förhandla om hur införandet ska gå till.