I vår kommer arbetsmarknadens krafter att drabba samman i vad som kan bli en besvärligare avtalsrörelse än på många år, då alla kämpar var för sig och utan LO-samordning. På tröskeln till denna drabbning släpps en medial granskning av landets största LO-förbund, Kommunal. Det väcker frågor om det är så att det är arrangerat för att försvaga Kommunal och de övriga LO-förbunden inför avtalsrörelsen, eller är det bara en slump att det sker nu? Om det är så att det är arrangerat och planerat blir fråga nummer två, vilka står bakom arrangemanget?

Att Svenskt Näringsliv gärna ser en försvagad arbetarrörelse som dessutom är splittrad är ingen hemlighet eftersom det gynnar dem. Även politiskt sett finns krafter som anser att fackföreningsrörelsen har för stor påverkan på den svenska politiken.

Det som nu sker när medlemmar flyr förbundet Kommunal är en försvagning som i förlängningen kommer att skada de medlemmar som lämnar förbundet. De hamnar då utan skydd från förbundet likväl som de försvagar kollektivavtalet.

Ser man på utvecklingen i taxi där medlemsantalet är så lågt att Transportarbetareförbundets motpart i avtalsrörelsen 2013 ansåg att de inte hade någon motpart att förhandla med. Det höll på att sluta med att inget kollektivavtal slöts. Det förlorar bara de anställda på.

Så alla ni som lämnar ert förbund, varför gör ni det? Var med och ställ krav istället för att fly undan. Den som kräver av andra att de ska ställa upp, hjälpa till men själv inte är beredd att göra något för andra, vilken rätt har den personen att kräva något alls av ett förbund?

Det landar i frågan vem är egentligen syndaren? Den som låter andra göra fel eller den som utnyttjar andras ointresse till engagemang och vilja att vara med och förändra utan stillatigande står vid sidan om? Eller är det media som sitter i knäet på marknadskrafterna som vill se en försvagning av arbetarnas rättigheter?

Ragnar Malmquist

Roger Iversen

Iwan Karlsson

Elisabeth Henriksson

Taxi för bättre villkor