Förutom rollen som förbundskassör har Anders Bergström haft en rad olika uppdrag. Bland exemplen kan nämnas uppdragen som ordförande i Kommunals a-kassa, ledamot i styrelsen för Riksbyggen, Folksams försäkringskommitté och internationella uppdrag som styrelserna för Iska (Internationalen för stats- och kommunanställda), Epsu (Europeiska federationen för offentliganställdas fackföreningar) och KNS (Kommunalanställdas nordiska samarbete.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal försvarar Bergströms avtal

 

Framför allt dominerar olika typer av fastighetsbolag på listan över Anders Bergströms styrelseposter.

En del av dessa bolag har att göra med att förbundet tagit över fastigheter ute i landet där de gamla avdelningarna låg.

I vilken takt de olika uppdragen ska avvecklas är än så länge oklart. Enligt Kommunal kommer han i vart fall lämna alla uppdrag där han suttit på mandat av Kommunal.

 

LÄS OCKSÅ: Anders Bergström lämnar Kommunal

 

Han har enligt LO: s pressavdelning haft två uppdrag på LO-mandat, AMF Fonder och tidningen Aftonbladets styrelse. Båda dessa uppdrag lämnar han också.

I den mån det förekommit styrelsearvoden har dessa pengar gått direkt till Anders Bergström.

– Jag har i varje fall inte hört talas om att några arvoden gått till Kommunal, säger Ewa Wetterström, kanslichef på Kommunal.

Denna vecka fattas beslut om vem som tar över förbundskassörssysslorna i väntan på kongressen i maj.

 

Anders Bergströms olika styrelseuppdrag med mera

(med reservation för att alla uppgifter inte är uppdaterade)

 

Olika fastighetsbolag

Riksbyggen
Dragningslistan 4 AB, ordförande
Komanco Munksjöstaden kvarter 5 AB, ordförande
Västra Norrlandsgatan Fastighets AB,
OBS vilande bolag!
Montebello 5 AB,
OBS vilande bolag! 
Fastighetsaktiebolaget Stockholm Vitbetan 32
OBS vilande bolag! 
Fastighetsaktiebolaget Rådmansgatan 58
OBS vilande bolag! 
Fastighetsbolaget Polstjärnan
Fastighetsbolaget Repslagaren 2
Fastighetsbolaget Arken Handelsbolag
Komanco, ordförande
(Var tidigare ett bolag för personalutveckling och dylikt men sen ett antal år tillbaka skall bolaget bedriva fastighetsförvaltning)

 

Övriga styrelseuppdrag

Kommunals a-kassa, ordförande
LO – Styrelsen, obs tredje suppleant
Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening
Arbetarrörelsens råd för personalutveckling
LO Mediehus
Aftonbladet
AMF Fonder
Kommunalarbetaren i Sverige AB
(Kommunalarbetaren ingår numera i LO Mediehus)
Handelsbolaget Lyran konferens
Arena Idé Kapital, ordförande
ISKA
KNS
EPSU

 

Kommittéer, stiftelser, fonder med mera

LO:s Avgiftskommitté
Förbundets pensionsstiftelse för kontorspersonal
Översynsutredningen 2016
Resereglementsutredningen 2016
Förbundets pensionsstiftelse för funktionärer
Folksams försäkringskommitté
Stiftelsens skorstensfejarnas understödsfond
Förbundets placeringsutskott
Förbundsfonden Swedbank
Omställningsfonden KOM-KL – Styrelsen och beredningsgruppen
Riksbyggen – Biståndsgrupp
Stadgeutredning inför 2016
LO – Finanskommittén