Det framkom också att förbundet investerat mycket pengar i Marholmen under åren och att kursgården sedan år 2002 har gått med förlust. Aftonbladet avslöjade också att Kommunals krog på Sveavägen vid något tillfälle haft en porrstjärna som har uppträtt i lokalen.

Det medlemmarna har haft svårast att förstå är att personer i ledningen övernattat utan att betala vid några tillfällen på kursgården. Detta samtidigt som många medlemmar inte ens har råd med semester. Medlemmarna har också haft svårt att förstå varför ett fackförbund driver en krog.

Att Kommunal har en kursgård är lättare att förstå.  Det har många fackförbund haft, även om en del under senare år har sålt sina kursgårdar för att det har varit svårt att få lönsamhet i dem. På fackförbundens kursgårdar har bland annat utbildningar för förtroendevalda hållits och både inom fackförbundsrörelsen och arbetarrörelsen finns en lång bildningstradition som har uppskattats och betytt mycket för många under åren.

Kursgården Marholmen har dock visat minusresultat sedan 2002 (då Kommunalarbetaren skrev om det). Även om detta beror på att man har gjort många investeringar är det svårt för medlemmarna att förstå att man har valt att satsa så mycket pengar under så många år på en verksamhet som ännu inte har blivit lönsam.

Totalt sett går förbundet dock med plus, så kritiken som kommer nu har inte med att göra att Kommunal går dåligt. Det man brustit i är att förklara varför ett förbund ska driva en krog. Man har också brustit i kontrollen av vilka som uppträtt på krogen.

Besvikelsen hos medlemmarna handlar ytterst om att det är svårt för en vanlig medlem att förstå varför ledningen vid några tillfällen inte betalat för sig, medan det som en medlem skriver ”skulle innebära att hon som undersköterska fick sparken om hon olovligen tog med sig en penna hem”.

Under dagen i dag skrev Aftonbladet också om julfesten som Kommunal har haft på Marholmen och där det enligt Aftonbladet serverats alkohol för 100 000 kronor till 200 personer. Det skulle innebära att varje person haft rätt att dricka alkohol för 500 kronor.

KA har i dag ringt runt och kollat hur andra fackförbunds riktlinjer för alkohol ser ut. I rundringningen framkommer det att Kommunal är ett av de LO-förbund som är mest generöst med alkohol vid representation, men nu säger förbundet att de ska bli mer restriktiva.

Många medlemmar har varit arga och besvikna men det finns också en stor sorg hos flera förtroendevalda. I skrivande stund har Kommunal kallat till presskonferens kl 16 och nu måste ledningen försöka reparera förtroendet hos medlemmarna och ha en tydlig handlingsplan för hur man ska komma tillrätta med de brister som visats.