SVAR: Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare minst två veckor i förväg få besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens förläggning.

Du tar också upp ledighet vid jul och nyår. Om man har ordinarie arbetstid schemalagd under dessa helger kan man ansöka om semester, men arbetsgivaren kan neka till att bevilja semester just under denna period.

Ta genast kontakt med din fackliga företrädare så du kan gå igenom frågorna med vederbörande och reda ut om din arbetsgiv­are omfattas av kollektivavtal eller inte. Du behöver också veta vad som står i ditt anställningsavtal.

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal