SVAR: Ja, ditt uppehåll som medlem kan påverka din ersättning från a-kassan. Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Grundförsäkringen är som mest 365 kronor per dag och kan betalas ut från din första medlemsdag om du uppfyller övriga villkor. Framför allt måste du ha arbetat tillräckligt mycket tidigare för att uppfylla ett arbetsvillkor.

För att få inkomstbortfallsförsäkringen måste du varit medlem i en a-kassa i tolv månader och uppfylla ett arbetsvillkor under den tiden. Då kan du som mest få 910 kronor per dag.

Eftersom du inte var medlem i någon a-kassa under en period får du inte tillgodoräkna ditt tidigare medlemskap när du nu blivit medlem igen. Alltså är det först efter tolv månaders medlemskap räknat från ditt senaste inträde som du har möjlighet att få den högre ersättningen om du skulle behöva söka a-kassa.

Theodor Berleen Danå,
Kommunals a-kassa