Så ni stödjer inte Kommunals krav att få 400 kronor utöver märket till undersköterskor?

– Jag svarar inte på det sättet. Hur man hanterar märket inom olika avtalsområden får de parterna svara på, sade Martin Linder.

Samma dag (den 21 december) som Kommunal överlämnar sina avtalskrav till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bytte facken inom industrin (IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer) och Teknikarbetsgivarna avtalsyrkanden med varandra.

Lönekraven är kända sen tidigare. Lönerna ska öka med 2,8 procent i ett ettårigt avtal.

Men det som är tänkt att bli märket för hela avtalsrörelsen har redan överskridits av facken inom 6F-samarbetet (Byggnads, Elektrikerna, Seko, Fastighets och Målarna) som kräver 3,2 procent i löneökningar.

Och med undersköterskesatsningen inräknad motsvarar Kommunals lönekrav 3,3 procent, enligt Kommunal. Trots det har IF Metall inga problem att ställa sig bakom Kommunals krav.

– Vi har sagt hela tiden att vi stödjer Kommunals krav på extra satsningar till undersköterskorna. När det gäller de exakta krontalen har vi inga synpunkter, det får Kommunal svara på. Men i grunden stödjer vi deras krav, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

Desto mer kritisk är både han och de övriga facken inom industrin mot SKL, vars lönepolitik är ett hot mot hela modellen med industriavtalen som lönenorm, resonerar de.

– Vi är bekymrade över att man inom SKL så envist håller fast vid sifferlösa avtal, säger Anders Ferbe.

Ulf Bengtsson, ordförande i Sveriges Ingenjörer, är inne på samma linje.

– Står man upp och säger att det är lönenormen som ska gälla så är det svårt att se varför det ska vara så svårt att skriva in siffror i avtalen, säger han.

Facken inom industrin vill ha ett ettårigt avtal. Och det verkar arbetsgivarna vilja ha också, enligt Ulf Bengtsson.

Förutom 2,8 procent i löneökningar kräver facken inom industrin fortsatt utbyggnad av deltidspension samt en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete.