Regeringens satsning bygger på en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och innebär att den tidigare rehabiliteringsgarantin avvecklas. Tanken är att sjukvården ska få en större roll och ha mer kontakter med arbetsgivarna.

– Jag har höga förväntningar på att dessa stimulansmedel ska ge effekt. Vi vet att vården är en oerhört viktig aktör för att människor snabbt ska bli friska och komma tillbaka till jobb. Nu får de resurser och förutsättningar för att klara detta och bidra till minskad sjukfrånvaro, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.