Varför har ni gjort denna rapport?

– Vi har tillsammans med Bussarbetsgivarna beskrivit goda exempel till företag och fackliga representanter när en ny entreprenör tar över och det inte finns ett upphandlingskrav om att all personal tas över, eller att övergången är enligt paragraf 6b i lagen om anställningsskydd.

Vad är det för goda råd ni har?

– Det handlar om tydlighet och dialog om processen, bland annat om hur rekrytering av personal ska gå till. Vi föreslår också att det företag som tar över får en lokal hos det företag som lämnar trafiken för att underlätta information och kontakt med berörd personal.

– Ett annat viktigt råd är att personalen som ska tas över får vara med och lägga scheman för den trafik som den nye entreprenören tar över.

Har du något exempel på en upphandling där entreprenörer har följt era goda råd så bra att det kan fungera som ett exempel för andra?

– Nej, vi har studerat olika upphandlingar med entreprenörsbyten och samlat in goda exempel från flera håll. Men det finns ingen som till hundra procent har följt de goda råd vi föreslår.

Vad kommer att hända med rapporten nu?

– Vi ska försöka få så stor spridning på den som möjligt.

Den presenterades förra veckan vid en gemensam avtalskonferens för Kommunal och Bussarbetsgivarna. Vad fick rapporten för mottagande där?

– Jag uppfattade det deltagarna tyckte att rapporten var bra. Men det blev ingen stor diskussion om innehållet i den.

Om nu alla följer era goda råd, är det lika viktigt som tidigare för Kommunal att driva krav om personalövertagande som ett villkor vid bussupphandling?

– Absolut, det kravet finns kvar. Denna rapport handlar om vad som behövs där vi inte lyckas få med kravet om personalövertagande som ett upphandlingsvillkor.