Annelie Nordström säger att hon inte har blivit felciterad av Dagens Nyheter. Men hon tycker att tidningen har övertolkat hennes svar.

– DN har satt in vår rapport i sammanhanget att parter på arbetsmarknaden diskuterar att ändringar i anställningstryggheten i utbyte mot att satsa på kompetensutveckling.

Annelie Nordström betonar flera gånger att analysgruppen inte har sådana förslag i sin rapport.

–  Det vi skriver är att om vi får en sådan jättestor fortbildningsreform på plats, som vi föreslår, ges nya öppningar för parterna att diskutera anställningstryggheten.

Men är det inte vad DN:s artikel handlar om?

–  Nej, vi föreslår inte att en ändring av las ska vara en del av beslutet eller finansieringen av ett fortbildningsprogram. Det kan ta 10-15 år innan en sådan reform är på plats. Först därefter kan det finnas öppningar att diskutera förändringar i anställningstryggheten. Men vi har inga sådana förslag.

Men tror du att arbetsgivarna vill vara med och finansiera en sådan reform utan att få något i utbyte, som sämre anställningstrygghet?

– Vi är en analysgrupp och ingen utredning som kommer med färdiga förslag. Vår grupp har endast nämnt i rapporten att staten, arbetsgivare och enskilda kan vara med och betala för denna jättesatsning på fortbildning. Men vi har ingen modell för hur detta ska gå till, detta får diskuteras vidare, säger Annelie Nordström.