LO släpper i dag, måndag, två nya rapporter om arbetare och pension. Den ena visar att det är långt kvar tills en majoritet inom LO-yrkena orkar arbeta fram till 65-årsdagen.

Bland kommunalarna är den genomsnittliga pensioneringsåldern 64,0 år. I gruppen medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske är den så låg som 63,5 år. Längst bland kommunalarna jobbar buss- och spårvagnsförare, med en pensionsålder på 64,6 år. Män jobbar längre än kvinnor i nästan alla yrkesgrupper.

 

LÄS OCKSÅ: Liten vinst att jobba längre

 

 LO:s andra rapport visar att inte ens de som orkar jobba till 65 kan vara säkra på att få en pension som motsvarar låginkomstgränsen, det vill säga 60 procent av en genomsnittslön. Ett exempel visar att en kommunanställd som börjar arbeta vid 20 års ålder och har heltidsarbete fram till 65 bara kan räkna med att få ut en pension som motsvarar 58 procent av slutlönen.

– Det är långt från de 70 procent av slutlönen som det var tänkt att pensionsreformen skulle leda till, och under låginkomstgränsen 60 procent, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin i ett pressmeddelande.