Den prisbelönta Nationella kvartetten består av fyra organisationer som representerar arbetsmarknadens parter, Tunisiens advokater och arbete med mänskliga rättigheter. Efter revolutionen i Tunisien har de med dialogen som vapen på fredlig väg lyckats få fram en demokratisk konstitution.

– När andra i Tunisien tog ett steg tillbaka så tog de ett steg fram. Men slaget är långt ifrån vunnet. Det finns många krafter som vill splittra dem, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som var påtagligt stolt över att vara värd för nobelpristagarna.

 

LÄS OCKSÅ: Fredspriset till fack i Tunisien

 

En av dem är Wided Bouchamoui, som är ordförande för den största arbetsgivarorganisationen i Tunisien. Hon menade att det viktigaste målet för kvartetten var att få till en konstitution med respekt för allas lika värde.

– Vi ville inte blanda religion med politik och vi är alla överens om att kvinnan måste ha lika stora konstitutionella rättigheter som männen. Det fanns andra som inte var överens med oss. Att vi ändå lyckades kan förhoppningsvis tjäna som en förebild för alla länder i regionen, säger hon.

Hon menar också att det i islam finns viktiga förutsättningar för demokrati.

– Vi är muslimer, det betyder att respektera varandra.

Houcine Abassi som representerar den tunisiska motsvarigheten till LO förklarade att processen bygger på tusentals timmar av förhandlingar inte bara med kvartettens organisationer utan med flera andra och med de politiska partierna. Han menade också att något som möjliggjort den samhällsdialogen är att det finns en vana att förhandla.

– Vi har haft förhandlingar med arbetsgivarsidan sedan fyrtiotalet. Kanske finns inte den grunden för att lyckas på samma sätt i de andra länderna i Nordafrika.

Han menade också att den demokratiska processen i Tunisien fortfarande är bräcklig och att mycket arbete finns kvar att göra.

– Demokratin är skör om man inte stödjer den med ekonomiska reformer så kommer den att misslyckas. Och ett misslyckande skulle vara ett stöd för extremism och terrorism i hela regionen, sa han.

Karl-Petter Thorwaldsson menade att alla länder har mycket att lära av kvartettens sätt att arbeta med dialog.

– Också här finns det organisationer som vill begränsa människors lika värde. Det finns det i hela Europa. Det är lika viktigt här att arbeta med dialog, säger han.

Fotnot: På bilden ovan syns Mohamed Fadhel Mahmoud, ordförande Tunisian Order of Lawyers, Houcine Abassi, generalsekreterare UGTT (Tunisian General Labour Union), Wided Bouchamaoui, ordförande UTICA (Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts) och Abdessattar Ben Moussa, ordförande LDTH (Tunisian Human Rights League).

UGTT

UGTT står för Union Générale Tunisienne du Travail. 
Är den centrala fackliga organisation-en i Tunisien. 
Har cirka 500 000 medlemmar, Tunisien har 10 miljoner invånare.
I Nationella kvartetten ingår också UTICA (Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts), människorättsorganisationen LDTH (Tunisian Human Rights League) och den nationella advokatföreningen the Tunisian Order of Lawyers. 
Kvartetten bildades sommaren 2013.
2014 röstades konstitutionen igenom av parlamentet i januari och låg till grund för val i oktober.