Petri Kajonius.

En studie, utförd av Göteborgs universitet, visar att nästintill 90 procent av totalt 95 000 vårdtagare är nöjda med äldreomsorgen, hemtjänst och äldreboenden inräknade. Detta beror heller inte på exempelvis personaltäthet – utan känslan av trygghet, informationsflöde och påverkan genom relationen till vårdgivaren.

– Att mjuka värden är viktiga är inga nyheter för de som jobbar inom äldreomsorgen. Men det är rätt coolt att visa att detta gäller på nationell nivå, säger Petri Kajonius, doktor i psykologi på Göteborgs universitet.

Med rapporteringar om skandaler och missförhållanden, boenden som blivit slagna eller blöjvägningar på Carema (numera Vardaga), anser Petri Kajonius att medierna har speglat en oförtjänt skev bild av den svenska äldreomsorgen.

– Vi vill lyfta fram att det måste finnas rimliga proportioner. Vi har ett land på tio miljoner invånare. Släpper du bara ut 10 000 personer på en fotbollsplan kommer du ha mord, våldtäkt och personer som snubblar kors och tvärs. Svensk äldreomsorg håller en väldigt hög standard.

På äldreboenden är vårdtagarna inte fullt lika nöjda som inom hemtjänsten, eftersom de generellt sett har fler krämpor, är sjukare och närmare döden. Att somliga inte kan tala för sig själva påverkar dock inte det goda betyg som äldreomsorgen ges i avhandlingen, menar Petri Kajonius.

– Oavsett om det är personal, anhöriga eller boenden själva som svarat har vi konstaterat att resultaten håller. Sen är det klart att en person som är döende inte ställer samma krav som nyinflyttade Kalle, 73. Den som gapar efter mer får givetvis ofta mer. Jag tror inte det är ett problem, men det bör problematiseras.

Anmärkningsvärt är att socioekonomisk och etnisk bakgrund visade sig ha liten betydelse för nöjdheten, i jämförelse med ålder och hälsa, som visade sig vara viktiga faktorer.