Finlands statsminister Juha Sipilä har gett Folkpensionsanstalten (motsvarande Försäkringskassan) i uppdrag att utreda hur basinkomst för alla medborgare skulle fungera, skriver Dagens Industri. Tanken är att ett försök ska göras 2017–2018 och sedan utvärderas 2019.

Basinkomsten ska ersätta alla andra bidrag men det är inte bestämt hur hög den ska vara. Folkpensionsanstaltens forskningschef Olli Kangas räknar med att det rör sig om cirka 800 euro i månaden (cirka 7 500 kronor) och den ska då ersätta sjukpenning, försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning. Samtidigt ska det löna sig att jobba trots att man får basinkomsten.

Två av partierna i koalitionsregeringen, Centern och de nationalistiska Sannfinländarna, var för basinkomst och fick stöd av De gröna och Vänsterförbundet. Det tredje regeringspartiet, konservativa Samlingspartiet, var emot liksom Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

I Sverige har basinkomst varit uppe på Miljöpartiets kongresser men har alltid röstats ned och finns inte i partiets senaste partiprogram.