Det är i stora delar en positiv prognos som Arbetsförmedlingen lägger fram i dag. Den pekar på minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning, inte minst i den offentliga sektorn och i storstadsregionerna.

Men myndigheten betonar också att bristen på rätt utbildad arbetskraft ökar.

– Det är glädjande med en så god tillväxt av nya jobb. Samtidigt ser vi att matchningen blir en allt tuffare utmaning då andelen arbetslösa som har efterfrågade kompetenser minskar, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i ett uttalande.

Arbetsförmedlingen skriver i sin nya rapport att kommunerna planerar att anställa fler, inte minst inom vården och omsorgen. Inom landstingen ser utvecklingen inte riktigt lika positiv ut, där planerar man för något färre medarbetare på sjukhusen, men fler inom primär- och tandvård.

I rapporten konstateras också rekordfå varsel inom offentlig sektor. Antalet varslade där under månaderna januari-oktober 2015 är det lägsta sedan början av 1990-talet.

Den stora faran i undersökningen är att så många saknar rätt utbildning. I oktober 2015 hade 120 000 av de inskrivna arbetslösa en utbildning som högst motsvarade grundskola. Och dessa väntas bli än fler. Arbetslösheten är också betydligt större i gruppen utomeuropeiskt födda. Dessa hade mer än fem gånger så hög arbetslöshet som inrikes födda under tredje kvartalet 2015.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer som myndigheten gjort med över 10 000 privata och offentliga arbetsgivare.