Vad kommer hända där?

– Det roliga är att 90 personer ska komma, man måste vara under 30, så det är unga medlemmar från alla olika yrken som kommer diskutera facklig feminism. Vi kommer köra ett fackligt pass om vad Kommunal är – hur fackföreningen fungerar och varför det är så viktigt att rekrytera fler unga. Andra passet är facklig feminism, det är uppdelat i fyra delar: arbetsmarknad och arbetsliv, familjeliv och omsorg, sexualisering, trakasserier och våld och makt, inflytande och representation. Den som kommer föreläsa är Siri Reinhag som är förtroendevald i Kommunal avdelning Stockholm och brinner väldigt mycket för en facklig feministisk rörelse.

Varför satsar ni på facklig feminism för de unga?

– Framför allt för att vi pratar mycket om feminism i dag i samhället. Vi vill få bort den radikala bilden av vad feminism är. Många kan säga ”jag är inte feminist” men efter att vi har pratat kan de säga ”jag är självklart feminist”. Vi pratar om det som påverkar Kommunals medlemmar, till exempel hur en medarbetare kan bli sexuellt trakasserad på arbetsplatsen och vem som har ansvaret att lösa problemet och vilka vägar man kan ta för att det inte ska hända. Vi pratar också om löneskillnader och varför kvinnor är mer hemma än vad männen är.

Det är en del i en regional satsning?

– Ja, det har pågått i några månader i olika avdelningar. Tanken är att varje avdelning ska satsa på det här och hitta unga som vill komma och lyssna på oss. Tanken med det är att unga ska kunna engagera sig i fackliga frågor hemma på sin arbetsplats. Det är en konferens, de får sova över, på vissa håll är det kvällsaktiviteter och på andra ställen har vi sett filmen ”Pride” som handlar om att engagera sig. De får också tips om vilka kurser de kan gå.

Är det ovanligt många anmälda i Uddevalla?

– Ja, på de flesta har det varit mellan 25 och 35. I Uddevalla var det 90 som hade anmält sig förra veckan. De testade ett nytt sätt att skicka ut inbjudan och det var via sms, det visade sig vara bättre för att nå unga. Annars brukar sektionerna försöka hitta unga medlemmar som vill gå.