– Sifferlösa avtal är inget alternativ för Kommunal, säger Lenita Granlund.

Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, säger i KA:s intervju att hon tycker sig se att Kommunal öppnar för en diskussion om sifferösa avtal när man pekar ut undersköterskor som en grupp som borde få mer än andra grupper i nästa avtal.

Men Lenita Granlund avfärdar hennes resonemang helt och hållet.

– Vi har en lönepolitik som vi tror på med siffror som är en lägstanivå att utgå ifrån. Däremot måste det till bättre lönestrukturer och lönesystem lokalt. Arbetsgivarna har sen 1994 haft stora möjligheter att differentiera löner och ha löneskillnader. Man har faktiskt inte skött det här på ett bra sätt.

Har hon inte lite rätt, att man kan se det som ett steg på vägen när man ändå vill ge en stor grupp mer än andra?

– Nej det är inte någon öppning för sifferlösa avtal. Det här är en politik som SKL har fört länge. Jag blir inte förvånad. Det är en politik som de för, och det är tvärs emot den politik som vi vill ha. Vi tror inte att sifferlöst skulle gynna våra grupper så det är inte en väg för oss att gå.

Varför inte, de som har sifferlösa avtal i kommuner och landsting har fått ut högre löneökningar än Kommunals grupper?

– Man får ställa sig frågan: varför skulle de premiera våra grupper bara för att det inte finns några siffror när man inte har klarat av att hantera löneavtalet som vi haft med SKL sen 1994 med individuell och differentierad lön? Vad är skälet till att det skulle blir mer till våra grupper utan siffror? Vi tror snarare att man skulle tappa om man inte har siffersatt löneutrymme i avtalet.

Skulle Kommunal i framtiden kunna landa i en sådan slutsats, tror du?

– Det vill jag inte ens gå in på. Som det är just nu och med den lönepolitik vi tagit beslut om, så finns det ingen sån väg som jag ser just nu i alla fall, säger Lenita Granlund.