Fast lite mer än hälften av kommunerna har erbjudit fler platser än man räknade med från början.

Totalt fick 180 av landets 290 kommuner beviljat statsbidrag för nattisverksamhet 2015. Nästan 40 procent av kommunerna sökte alltså aldrig det särskilda statsbidraget.

­– Det kan ju vara fler kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är frivilligt att ansöka om bidraget, säger Anna Sjögren, ansvarig tjänsteman på Skolverket.

Samtidigt stämmer det väl med Skolverkets egen statistik från förra året då 176 kommuner erbjöd barnomsorg på obekväm tid.

Kommunerna kunde söka bidraget i början av 2015. Nu har man redovisat vad man gjort med pengarna under det andra halvåret 2015. 10 kommuner har inte kommit i gång alls med någon verksamhet och får följaktligen inget statsbidrag utbetalt. Totalt handlar det om 30 miljoner kronor för hela året.

Drygt 6 103 nattisplatser har erbjudits allt som allt under det andra halvåret 2015. Det är 109 färre platser än man trodde sig behöva från början. Mest pengar får Malmö, drygt 747 000 kronor för 304 platser under andra halvåret. Minst av dem som får pengar går till Kungälv och Ekerö som får 820 kronor vardera för 0,3 platser.

– Vi gjorde en uppföljning från förra årets statsbidrag. Då var finansierade bidraget 7 procent av de verkliga kostnaderna, säger Anna Sjögren.

Nästa år höjs statsbidraget till 80 miljoner kronor. Kommunerna får söka i början på nästa år. Då vill regeringen se en rejäl tempohöjning. Annars kan det bli lagstiftning, har utbildningsminister Gustaf Fridolin hotat med

Statsbidrag för nattis

180 kommuner ansökte om statsbidraget 2015.
170 redovisar någon form av verksamhet.
67 kommuner erbjöd fler platser än beräknat, 65 erbjöd färre platser. 48 kommuner erbjöd lika många platser som man ansökt om.
Alla platser är inte besatta. Totalt finns nästan 500 lediga platser jämfört med vad kommunerna erbjuder.
En del kommuner har tagit in fler barn än antalet platser man erbjuder men i de allra flesta är det tvärtom eller lika många barn som platser.