I september försvann fem fasta heltidstjänster från område öst. Två togs bort helt och tre ersattes med timvikarier. På mindre än två månader har två ur den fasta personalen sjukskrivits efter att ha gått in i väggen, och fler ser ut att stå på tur. Många känner yrsel, illamående och huvudvärk.

– Min vänstra axel har börjat kännas och jag har aldrig haft ont någonstans i hela mitt liv. Så fort man ska till jobbet ökar pulsen och man känner att nu jävlar, nu börjar det igen, säger undersköterskan Jonathan Pettersson.

Ett ökat antal brukare per person, indragen planeringstid och fler vikarier som behöver hjälp, gör att situationen sprungit bortom den ordinarie personalens kontroll. Inställda ledsagningar, städningar, inköp och duschningar har blivit vanliga inslag.

– Det har blivit jättestressigt och tungt, och ofta får vi inte in de där vikarierna heller. Vi ligger alltid steget efter. Om det händer något, att någon blivit sämre, behöver hjälp, eller bara prata, då blir vi utan lunch. Varför? Jo, för att vi jobbar med människor och vi vill göra ett bra jobb, säger undersköterskan Marie-Louise Johansson.

Enligt Kommunal beror hemtjänstens försämrade ekonomi till stor del på det tidräkningssystem som infördes före sommaren. Det bygger på att arbetsgivaren får betalt för inloggad tid hos varje brukare, utifrån dennes beviljade tid.

– Om sex personer ska utföra tolv personers arbete, hinner de ju inte stanna den tid som brukaren är beviljad. Minskad besökstid ger mindre ersättning, och så sjukskrivningar ovan på det. Det här håller ju inte. Och man försätter personalen i en oerhörd arbetssituation, säger Jarmo Heinonen, sektionsordförande på Kommunal i Katrineholm.

Områdeschef Elisabeth Kindgren ser däremot inte personalens uppgift som omöjlig.

– Det är en svår övergångsprocess, vi kommer öka närvaron och stödet från enhetscheferna. Samtidigt finns ett ansvar hos personalen att lära sig använda systemet fullt ut, att återrapportera så att tiderna och ersättningen blir rätt. Många situationer går att hantera utan stress, säger hon.

Enligt Ulrica Truedsson (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden, är politikerna medvetna om problemen. Hon meddelar att man nyligen beslutat om en genomlysning av hela hemtjänstverksamheten, med start i februari.