SVAR: Ramtiden kan uppgå till 13 timmar per dag på linjer under 50 kilometer. Om någon linje är över 50 kilometer kan ramtiden uppgå till 13.5 timmar per dag.

Enligt kör- och vilotidsdirektivet ska den normala veckovilan inledas senast efter sex 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila.

Som förare är man tvungen att följa de regler som finns och man är personligt ansvarig för detta. Facket har alltid en möjlighet att begära förhandling om att arbetsgivaren ska betala böterna, men det finns inget rättsligt att hänvisa till och det blir då  en så kallad intressetvist. Även företaget kan få böter om myndigheten beslutar sig för att kontrollera det. Då kan både föraren och företaget få betala. Det är dock inget som den fackliga organisationen rår över eller kan göra något åt. 

Susanne Gällhagen,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström