SVAR: Frågan är vem du har som arbetsgivare och vilket kollektivavtal du omfattas av. Arbetstidslagen reglerar 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje period om 24 timmar, men avvikelse får göras tillfälligt. De flesta av kollektivavtalen som förbundet tecknar innehåller ungefär likadan skrivning som lagstiftningens.  I exemplet du tar upp skulle man kunna säga att avvikelsen är tillfällig.

Om apt ska vara eller är schemalagda på ordinarie arbetstid eller om arbetstag­aren kan välja eller inte att delta i mötena är lokala frågor som du får fråga ditt lokala Kommunal om.  Arbetar man i en verksamhet som pågår dygnet runt kan det vara svårt att få till möten som passar alla anställda.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal