Ska man läsa en bok om tre psykiskt sjuka kvinnor och deras diagnoser? Efter att ha läst ”Den sårade divan” är svaret tveklöst ja. I boken har Karin Johannisson kartlagt författarna Agnes von Krusenstierna och Nelly Sachs samt konstnären Sigrid Hjertén som alla tillbringade långa tider i psykiatrisk slutenvård. Alla tre har också på olika sätt tänjt på gränserna för vad som var accepterat för kvinnor att göra i samtiden.

Det är omöjligt att inte dras med i Johannissons djupdykning i psykvård och personer. Hennes beskrivningar av psykiatrins framväxt är lika intressant som att gå in i de tre kvinnornas privatliv och läsa om hur äkta män gjort sig av med besvärliga kvinnor eller hur homosexualitet var så skamfyllt att den låstes in.

”Den sårade divan” är ingenting annat än en viktig pusselbit i kvinnohistorien. En bit som samtidigt visar hur mycket kvinnors rättigheter har ändrats och att det fortfarande finns mycket att göra. Den här boken kommer att betyda mycket för många.