Jämfört med siffrorna 1999, i TCO:s första pappaindex, har uttaget för pappor tredubblats.

Indexet som är en sammanvägning av männens andel av uttagna föräldradagar och andelen män av de som är föräldralediga, hamnar för 2014 på 44,9, där index 100 betyder att dagarna delas helt lika.

2014 tog papporna ut en fjärdedel av alla föräldradagar. Och cirka 45 procent av alla som tog ut föräldrapenning med minst en dag var pappor.

Bäst på att ta ut föräldraledighet är papporna i Västerbotten, med ett index på 55,2. Sämst i landet är papporna i Skåne med index 39,2.

Nästa år kommer pappornas uttag förmodligen öka ytterligare eftersom det nu är i princip klart att det blir en tredje pappamånad från och med den 1 januari 2016.

Socialförsäkringsutskottet i riksdagen har kommit med sitt svar på regeringens förslag och det framgår att Folkpartiet, precis som man sagt, kommer att stödja regeringen, rapporterar nyhetsbyrån TT. Därmed finns majoritet i riksdagen för en tredje pappamånad, som innebär att det antal dagar som en förälder inte kan avstå till den andre föräldern ökar från 60 till 90 dagar.

Pappaindex län för län

Västerbottens län: 55.2
Uppsala län: 50.1
Gotlands län: 50.1
Jämtlands län: 49.3
Stockholms län: 46.4
Norrbottens län: 46.1
Västernorrlands län: 45.8
Östergötlands län: 45.7
Västmanlands län: 45.1
Västra Götalands län: 45.1
Örebro län: 44.8
Hallands län: 44.4
Jönköpings län: 43.8
Dalarnas län: 43.7
Kronobergs län: 43.2
Kalmar län: 43.1
Gävleborgs län: 42.6
Blekinge län: 42.5
Värmlands län: 41.9
Södermanlands län: 41.5
Skåne län: 39.2

Fotnot: Index 100 betyder att dagarna delas helt lika.