Mer än hälften av alla kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid. Det visar LO:s rapport om arbetstider som publicerades i slutet av september (läs mer om den här). Den bransch med flest deltidsanställda är detaljhandeln tätt följd av vård och omsorg där hemtjänsten särskilt sticker ut med hög andel deltider. Den vanligaste anledningen till deltidsarbete, enligt rapporten, är att arbetsgivaren inte erbjuder heltid. Det kan och bör vi som arbetsgivare i kommunerna ändra på.

Under en lång tid av Alliansstyre blev arbetsvillkoren allt sämre i Sverige. Företag avskedade sina anställda för att återanställa via bemanningsföretag till sämre villkor, med anställningsformen ”allmän visstid” behövde arbetsgivarna inte längre motivera varför någon anställs under en begränsad tid istället för tillsvidare vilket har lett till färre tillsvidareanställningar. Försämringar i a-kassan och sjukförsäkringen och slagit hårt mot alla Sveriges arbetare – framför allt kvinnor.

Trots tydliga krav från fackföreningsrörelsen ser vi fortfarande få förbättringar i arbetsrätten. Att arbetsgivaren ska vara skyldig att motivera att någon anställs tidsbegränsat istället för tillsvidare borde vara en självklarhet. Att heltid ska vara norm vid nyanställningar likaså.

Men vi behöver inte vänta på att en regering utan egen majoritet i riksdagen ska fixa den här frågan åt oss. I kommuner med egen röd, rödgrön eller rödgrönrosa majoritet har vi ingen anledning att inte gå före och erbjuda våra egna anställda den schyssta arbetsmarknad som vi tycker ska gälla i hela Sverige.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm är nu överens om att vi som arbetsgivare ska fasa ut användningen av allmän visstid och andra former av otrygga anställningar.

Vi har sedan tidigare slagit fast att rätten till heltid ska gälla för stadens alla tillsvidareanställda. Arbetet för att uppfylla det pågår för fullt och antalet anställda som ofrivilligt jobbar deltid har minskat med över 30 procent på 6 månader.

Nu utökar vi till att rätt till heltid också ska vara norm vid visstidsanställningar. I de fall visstidsanställningar är nödvändiga, som vikarie för någon frånvarande anställd, vid ett tillfälligt projekt eller ökad arbetsbelastning ska heltid också gälla i den utsträckning det är möjligt.

Vi accepterar inte att otrygghet är norm på den svenska arbetsmarknaden. Nu tar vi ytterligare ett steg för att förbättra villkoren för våra anställda. Vi behöver inte vänta. Och fler borde följa Stockholms exempel.

Clara Lindblom,
äldre- och personalborgarråd (V) i Stockholm