Barngrupperna storlek har ofta diskuterats, men tiden barnen går på förskolan är det ganska tyst om i debatten. Kanske för att det inte finns någon klar bild av hur det påverkar barnen.

– De studier som finns kan man använda till att argumentera både för och emot mycket tid på förskolan, säger Martin Forster som också är forskare och författare till flera böcker om barns psykologiska hälsa.

 

LÄS OCKSÅ: Barnskötare larmar om långa dagar

 

En amerikansk studie visar att barn som går långa dagar på förskolan tidigt blir skolmogna och har lättare att lära. Det här gäller särskilt för barn som kommer från en socialt utsatt familj. Å andra sidan verkar barn som går mycket på förskolan bli bråkigare och mer aggressiva.

Men resultaten är tveksamma eftersom det inte går att helt utesluta att det beror på andra saker, som att föräldrarna av socioekonomiska skäl har tvingats ha barnen länge på förskolan. Jämförelsen är också gjord mellan barn som går halvtid och barn som går heltid.

– I Sverige går de flesta barn heltid och hur ett barn påverkas av att gå sex eller åtta timmar, det  vet vi  inte, säger Martin Forster.

Vad som däremot är säkert är att det har betydelse hur mkt tid föräldrar tillbringar med sina barn. Lyhörda närvarande föräldrar hjälper barnet att få en trygg relation till föräldern, en trygghet barnet bär med sig till förskolan. Om barnet går långa dagar är det viktigt att föräldrarna kompenserar det med vara mycket med barnen när de kommer hem.

– Om föräldrarna inte har möjlighet att kompensera och planera vardagen så att de får den nödvändiga tiden tillsammans med barnen så är det inte bra. Det blir inte så mycket tid om man hämtar så sent att det i princip bara är att lägga sig när man kommer hem, säger Martin Forster.

 

LÄS OCKSÅ: ”Barnen måste få återhämta sig”

 

Han tycker det behövs mer forskning om hur barnen påverkas och att frågan behöver diskuteras som en samhällsfråga.

– Man kan inte alltid lägga på förskolan att hanteradet här genom att de ska höja kvaliteten. Vi måste diskutera varför barn går längre dagar. Är det villkoren på arbetsmarknaden eller en attitydförändring?

Men Martin Forster har också ett råd till förskolepersonalen: Våga prata med föräldrarna!

– Det är schyst och begripligt att inte vilja skuldbelägga föräldrarna men föräldrar vill ju samtidigt veta om deras barn inte mår bra. 

 

LÄS OCKSÅ: Så tacklar du föräldrarna