Varje år upphandlar kommuner och andra myndigheter varor och tjänster för mellan 600 och 900 miljarder kronor, enligt Dagens Nyheter. Det kan handla om allt från järnväg och kollektivtrafik till välfärdstjänster som äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård.

För att upphandlarna ska få ökat stöd startar den 1 september den nya myndigheten Upphandlingsmyndigheten. Myndigheten ska bland annat hjälpa till med att ge stöd och utforma riktlinjer så att upphandlingarna blir bättre och tar mer social hänsyn, utan att för den skull bryta mot EU:s upphandlingsregler. Det kan exempelvis handla om att ställa krav på personalövertagande när en ny entreprenör tar över i busstrafiken, eller att löner och villkor är i nivå med svenska kollektivavtal.

Just nu pågår också en statlig utredning som ska presentera förslag på hur krav på kollektivavtalsliknande villkor kan införas i svensk lagstiftning. Sverige får nya upphandlingslagar nästa år, där det kommer att bli enklare att ställa sociala krav.