I budgeten kommer regeringen inför nästa år att satsa 8,5 miljarder kronor på åtgärder som ska ge mer jobb. Det handlar bland annat om satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande, som kommer att kräva arbetskraft. 2,3 miljarder ska gå till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och fler utbildningsplatser på folkhögskola, komvux och yrkeshögskola.

Kommunals ordförande Annelie Nordström tycker att det är bra att regeringen satsar på jobb, men hade velat se mer resurser till välfärden.

– Om man ska kunna ha ett fungerande arbetsliv för alla så måste man ha en väldigt väl utbyggd infrastruktur, välfärdstjänsterna är inte i det skicket i dag att man tål en massa extra påfrestningar. Kommer det mer jobb så måste man också bygga ut barnomsorgen och äldreomsorgen och öka bemanningen, säger Annelie Nordström.

Hon ger ett exempel på någon som har varit arbetslös och haft sitt barn i förskolan bara 10-15 timmar i veckan, men som får jobb och måste ha sitt barn i förskolan 40 timmar i veckan.

– Vi känner inte riktigt att man har kommit med förslag som rör båda sektorerna samtidigt. Man kan inte få fler i jobb om man inte utvecklar där också, säger hon.

Kommunal vill bland annat att 30 000 undersköterskor utbildas och får heltidsanställning i äldreomsorgen. De utlovade extratjänsterna i välfärden är inte alls samma sak, säger Annelie Nordström.

– När vi pratar om att förstärka välfärden så handlar det inte bara om att peta in mer folk, det handlar om att öka bemanningen och proffsigheten och inte några till personer i åtgärder. Vi behöver fler fasta jobb och fler yrkesutbildningsplatser. Det är alldeles för mycket personal som saknar utbildning.

I går berättade regeringen att de nu ska börja avveckla fas 3 och att deltagarna där i stället ska ges möjlighet att anställas i så kallade extratjänster i välfärden. Det är subventionerade anställningar i max två år på 75 procent. Arbetsuppgifterna ska vara sådant som inte utförs i dag men som behövs och kan avlasta ordinarie personal. Annelie Nordström vill inte uttala sig om extratjänsterna än.

– Vi vet inte exakt vad det innebär. Vi är givetvis för att man avvecklar fas 3, det har vi pratat om länge. Men vi vet inte exakt vilka förhållanden som kommer vara, så jag kan inte säga än om det är bra eller dåligt.