Yrkeshögskolan, YH, infördes 2009, men redan tidigare fanns en annan variant, kvalificerad yrkesutbildning, KY. Tanken med utbildningsformen var att erbjuda kortare utbildningar med praktiskt fokus och tydlig koppling till vad som efterfråga på arbetsmarknaden. Forskare på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har nu följt upp hur det har gått personer som studerat på en YH-utbildning mellan 2006 och 2010 och klart är att de har blivit mer attraktiva på arbetsmarknaden. Före utbildningen hade 60 till 70 procent ett arbete. Efter examen hade siffran stigit till mellan 80 och 90 procent.

Studenternas medianinkomst ökade också från i genomsnitt 100 000 kronor per år till 250 000 kronor per år efter examen. En förklaring är att personerna i högre grad nu jobbar heltid och under en större del av året.

Men forskarna konstaterar att den inkomstökningen hade skett ändå, i takt med att personerna blivit äldre och fått en bättre förankring på arbetsmarknaden.
Förra året antogs 18 000 till olika yrkesutbildningar runt om i landet. Regeringen har bestämt att platserna ska utökas med 6000.