Under de senaste fyra åren har staten gett 60 miljoner kronor i bidrag till kommuner som velat införa eller utveckla valfrihetssystem inom omsorgen. Nu har Socialstyrelsen följt upp satsningen.

Myndighetens rapport visar bland annat att var tionde person som har möjlighet att välja avstår. En slutsats är att systemen fungerar dåligt för dementa och andra som inte kan göra egna välinformerade val.

– Kommunerna behöver se till att de individuella behoven uppmärksammas även när någon inte kan utnyttja sitt fria val, säger Anneli Kastrup, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.