Många kommuner erbjuder ungdomar sommarjobb eller så kallad feriepraktik. En undersökning som SSU har gjort visar att det är stora löneskillnader. Det skiljer nästan 75 kronor i timmen mellan den kommun som betalar bäst och den som betalar sämst.

Undersökningen visar också att det är stora skillnader mellan hur många jobb som erbjuds och hur länge ungdomarna får jobba. Genomsnittskommunen erbjuder var tredje ungdom sommarjobb eller feriepraktik, visar SSU:s undersökning. Förbundet har gjort en sammanställning där de sammanvägt flera faktorer, som löner och tillgång på jobb, och listat de tio bästa och de tio sämsta kommunerna. Bäst kommun för ungdomar som vill jobba på sommaren är enligt SSU Sandviken och sämst är Lidingö.