I höst kommer arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att kalla fack, arbetsgivare och arbetsförmedlingen för att diskutera vad som behöver göras.

Under Almedalsveckan presenterade Handels en rapport om hur arbetsmarknadspolitiska åtgärder fungerar inom handeln, ”I arbete eller åtgärd”.

Det handlar om nystartsjobb, FAS 3, arbetspraktik, särskilt anställningsstöd, instegsjobb samt insatser riktade mot personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning, som lönebidrag, trygghetsanställning och utvecklingsanställning.

I april 2015 hade Handels omkring 1700 samråd med arbetsförmedlingen om placering på företag som sökt stöd för att anlita personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I nära hälften av fallen avrådde Handels, visar rapporten.

Handels avråder bland annat för att företagen saknar kollektivavtal, eller för att insatserna riskerar att tränga undan personal som har ordinarie anställning.

Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om att Kommunal också inom bussbranschen upplever det som att arbetsgivare sätter i system att anlita förare i utbildning eller arbetsmarknadspolitiska insatser, istället för att anställa.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Ann-Christin Ahlberg deltog vid Handels seminarium. Hon delar kritiken mot hur de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan missbrukas.

Hon och Handels är eniga om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att hjälpa jobbsökande är bra och behövs. Men att detta ibland kan utnyttjas av arbetsgivare som vill konkurrera med rabatterad arbetskraft.

Detta blir möjligt bland annat för att arbetsförmedlingen känner trycket att minska arbetslösheten genom att placera så många som möjligt i arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan att ha tid och resurser för att kontrollera hur dessa fungerar ute på de aktuella företagen.

På företag som saknar kollektivavtal är det samtidigt svårt eller omöjligt för facket att granska hur de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna används.

– Jag vet att regeringen i höst kommer att kalla till samtal om hur problemen kan lösas, sa Ann-Christin Ahlberg.